Podaj imię
Podaj nazwisko
Proszę zaznaczyć właściwą pozycję
Podaj PESEL
DANE KONTAKTOWE
Invalid email address.
Podaj nr telefonu kontaktowego
ADRES ZAMIESZKANIA
Podaj ulicę
Podaj kod pocztowy
Podaj miasto
INFORMACJE DOTYCZĄCE KURSU
Proszę zaznaczyć właściwą pozycję
Proszę zaznaczyć właściwą pozycję
Nieprawidłowe dane
INFORMACJE DO WYSTAWIENIA FAKTURY - jeśli pola pozostaną niewypełnione fakura zostanie wystawiona z danymi zgłaszającego
Podaj nazwę odbiorcy faktury
Podaj nazwę odbiorcy faktury
Podaj nazwę odbiorcy faktury
INFORMACJE DO WYSTAWIENIA ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU KURSU
Podaj datę urodzenia
Podaj nazwę odbiorcy faktury
INNE UWAGI UCZESTNIKA KURSU
(przykładowo: propozycje zmiany terminu i rozkładu zajęć kursu, propozycja zwrócenia uwagi na interesujące uczestnika kursu tematy i mteriały szkoleniowe)
Nieprawidłowe dane
Zgłoszenie udziału w kursie jest jednocześnie zobowiązaniem do wniesienia opłaty w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie.
Nieprawidłowe dane